maandag, 3. december 2007 - 22:09

Skaters gaan verhuizen naar Wilhelminapark

Urk

Skaters, jongerenwerkers, ouders, omwonenden, winkeliers en de gemeente Urk hebben tijdens een "Alle Hens, Eigen Kracht" conferentie met elkaar gesproken waarbij de positie van de plaatselijke skaters centraal stond. Deze jongeren zorgen enerzijds voor overlast maar voelen zich anderzijds niet begrepen en niet geaccepteerd door de samenleving.

Er wordt daarom gewerkt aan een gezamenlijk plan dat erop gericht is om overlast te beperken en de verplaatsing van de skatebaan in het Wilhelminapark in goede banen te leiden.

De bevolking van Urk bestaat voor de helft uit jeugdigen tot 23 jaar. Het college van Burgemeester en Wethouders vindt het dan ook belangrijk dat aan deze doelgroep veel aandacht wordt besteed. Een vijftigtal jongeren maakt deel uit van de Urker skatersgroep. Omdat het niet de bedoeling is dat skaters het winkelcentrum “Urkerhard� als speelruimte gebruiken, wordt in het Wilhelminapark achter het gemeentehuis aan skaters de mogelijkheid geboden om op de skatebaan te sporten. Dit leidt echter regelmatig tot overlast.

Een conferentie van "Alle Hens, Eigen Kracht" is een manier om betrokken partijen tot elkaar te brengen, na te denken over de huidige situatie, problemen in kaart te brengen en oplossingen te zoeken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Een Alle Hens-conferentie brengt mensen in een cirkel bij elkaar en is altijd gericht op het maken van een plan. Op initiatief van de gemeente Urk is de landelijke Eigen Kracht centrale gevraagd alle betrokken partijen voor deze conferentie samen te brengen.

Mede dankzij de inzet van de jongerenwerkers op Urk, te weten Pieter ten Napel en Hans Mars, kon de conferentie worden afgesloten met het vaststellen en ondertekenen van een conceptplan, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Binnenkort krijgt de conferentie een vervolg en wordt het plan verder uitgewerkt.

Wethouder Hoekstra, wethouder Kramer en Potgieter, beleidsmedewerker Ontwikkeling en Advies, zullen dan de verplaatsing van de skatebaan met jongerenwerkers en vertegenwoordigers van de skatersgroep bespreken. Ook wordt gewerkt aan informatieverstrekking aan jongeren in het Wilhelminapark met betrekking tot de regels waaraan zij zich dienen te houden.
Provincie:
Tag(s):