woensdag, 18. juli 2007 - 10:48

Slechte brand-veiligheid in kleine hotels

Den Haag

Kleine hotels in oudere gebouwen in Zeeland en Zuid-Holland voldoen vaak niet aan belangrijke brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie bij twaalf hotels in panden van vóór 1980 in deze provincies.

Gemeenten en brandweer hebben de tekortkomingen tijdens hun reguliere controles vaak niet geconstateerd. De VROM-Inspectie heeft er bij de betreffende gemeenten op aangedrongen toe te zien dat de brandveiligheid van de onderzochte hotels wordt verbeterd. Bij één hotel was de situatie zo onveilig dat deze op last van de gemeente en na de controle door de VROM-Inspectie de deuren heeft moeten sluiten.

Bij drie van de twaalf onderzochte hotels was door de gemeente nog geen gebruiksvergunning en bij meer dan de helft zijn de deuren van hotelkamer onvoldoende aantoonbaar brandwerend en/of niet zelfsluitend. Bij de meeste van de onderzochte hotels zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekkking tot de vereiste brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Twee hotels hadden helemaal geen installatie en twee andere hotels hadden geen rookmelders op de hotelkamers. Ook de vluchtroutes waren in veel gevallen niet toereikend. In het onderzoeksrapport staan de resultaten van het onderzoek. Daarnaast doet de VROM-Inspectie aanbevelingen hoe hoteleigenaren en de gemeenten de situatie kunnen verbeteren.

Door de aanwezigheid van slapende hotelgasten, zijn hotels risicovolle gebouwen bij brand. De VROM-Inspectie vindt dat de brandveiligheid van de groep kleinere, oudere hotels snel moet verbeteren en heeft hierover overleg gevoerd met de hotelbranche. De VROM-Inspectie heeft de resultaten van het onderzoek besproken met de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Volgens de branchevereniging is er de afgelopen jaren sprake geweest van een sterke verbetering van de brandveiligheid in de hotelsector.

Desondanks wil zij graag meewerken om de brandveiligheid van de kleinere hotels in oudere gebouwen verder te verbeteren. De branche zal de komende tijd via communicatie aandacht besteden aan dit onderwerp. De VROM-Inspectie wordt hierbij betrokken.

De VROM-Inspectie heeft imiddels alle gemeenten in Nederland per brief verzocht de resultaten van dit onderzoek mee te nemen bij hun prioriteitstelling van de brandveiligheids-controles. De twaalf onderzochte hotels zijn willekeurig geselecteerd.

Het is daarom goed mogelijk dat er in heel Nederland nog veel meer kleine en oudere hotels zijn die niet volledig voldoen aan de regelgeving voor brandveiligheid. In 2008 zal de VROM-Inspectie met gerichte activiteiten nagaan of de brandveiligheid van hotels daadwerkelijk verbeterd is.
Provincie:
Tag(s):