dinsdag, 17. april 2007 - 9:17

'Stagebegeleiding onder de maat'

Groningen

Uit een onderzoek van Stageplaza.nl blijkt dat vanuit de scholen er weinig belangstelling en bereidheid is om tijd vrij te maken voor de stagebegeleiding. Stagebegeleiders nemen zelden contact op met de stagebedrijven en hun houding wordt door bedrijven betiteld als arrogant en onvriendelijk.

Bedrijven beoordelen de stagebegeleiding vanuit scholen met een 5.4. Wanneer er wel sprake is van begeleiding dan blijkt deze onzinnig te zijn en geen inhoud te hebben. Roosters en terugkomdagen worden slecht gepland en gecommuniceerd. Ook het commentaar als 'welke begeleiding?' gaven bedrijven op als argument voor de beoordeling. Zeker op mbo-niveau laat de begeleiding te wensen over.

Door de houding van de school krijgen bedrijven soms het gevoel als profiteurs gezien te worden. Bedrijven eisen van scholen dat zij meer betrokken zijn bij de stages. Dit kan bijvoorbeeld doordat docenten meer bezoeken afleggen bij bedrijven. Ook is er meer ondersteuning en coaching van de studenten nodig. Informatie over het lesplan van de student maakt het makkelijker om de stage passender te maken.
Provincie:
Tag(s):