maandag, 17. september 2007 - 16:40

Startsein voor werkzaamheden Maastricht-Lanaken

Maandag heeft Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het officiële startsein voor de werkzaamheden aan de spoorlijn Maastricht-Lanaken. Deze spoorlijn is sinds 1990 niet meer bereden en wordt met behulp van Europese subsidie opgeknapt.

Tijdens en na de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de beschermde flora en fauna in het gebied. In 2009 kan er weer grensoverschrijdend goederenvervoer over dit traject plaatsvinden.

Het gebied rond de spoorlijn Maastricht-Lanaken is het leefgebied van drie bijzondere, zeldzame hagedissen: de muurhagedis, de levendbarende hagedis en de (pootloze) hazelworm.

Prorail neemt speciale maatregelen om te voorkomen dat deze zeldzame reptielen tijdens de werkzaamheden gevaar lopen. Door het plaatsen van een zogenoemde Amfibienguard wordt een speciaal afgeschermd leefgebied gecreëerd.

Het Amfibienguard is een scherm dat bestaat uit glad materiaal met een overhellende rand, waar hagedissen niet overheen kunnen klimmen. Daarnaast worden de beschermde Wilde Marjolein en het Rapunzelklokje uitgegraven en in depot gezet om na de werkzaamheden weer terug geplaatst te worden. Uiteindelijk wordt het gebied opnieuw ingericht voor de beschermde dieren door het plaatsen van stapelmuurtjes, houtstapels en bepaalde soorten gras, kruiden en lage struiken.

Het plan is ontwikkeld in samenwerking met Stichting RAVON voor reptielenonderzoek. Voor de uitvoering van het reptielenplan is een ontheffing verleend door het Ministerie van LNV en een kapvergunning door de gemeente Maastricht.
Provincie:
Tag(s):