dinsdag, 3. juli 2007 - 10:57

Strenge inspectie voor basisschool As Siddieq

Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil dat de onderwijsinspectie een zware rol krijgt bij de uitbreiding van de Basisschool As Siddieq. Dit blijkt uit een brief van wethouder onderwijs, Hennah Buyne aan staatssecretaris van onderwijs Dijksma.

De ouders van de SIBA-scholen hebben na de beslissing van de staatssecretaris van onderwijs, om de scholen per 1 augustus 2007 te sluiten, massaal hun kinderen aangemeld bij de As Siddieq. Op basis van de geldende huisvestingsverordening dient Amsterdam zorg te dragen voor voldoende huisvesting voor de leerlingen.

Gelet op de naderende zomervakantie gaan de stadsdelen nu met voortvarendheid de verordening uitvoeren. De wethouder is blij dat er duidelijkheid is voor de ouders waar hun kinderen volgend schooljaar naar school gaan. De plaatsing van de kinderen in de SIBA-gebouwen is daarbij een optie.

In de gesprekken over de ontstane situatie hebben staatssecretaris Dijksma en wethouder Buyne geconstateerd dat de verdubbeling van het aantal leerlingen zorgen baart. Vooral om de gewenste kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Daarom heeft Amsterdam nadrukkelijk gevraagd om de toezichthoudende rol van het ministerie optimaal te benutten.
Provincie:
Tag(s):