woensdag, 31. oktober 2007 - 9:13

Subsidie voor herstel daken historische boerderijen

De provincie Friesland gaat subsidie geven voor het herstel en onderhoud van dakbedekking van historische boerderijen. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit vind ik het behoud van karakteristieke boerderijen als waardevolle elementen in het landschap gewenst. Wij stellen € 1 miljoen euro beschikbaar voor rieten daken, traditionele dakpannen en massief houten uilenborden van boerderijen van vóór 1940 die geen rijksmonument zijn. In twee jaar kan hiermee de dakbedekking van ongeveer 100 boerderijen worden hersteld.’

In het onderzoeksrapport ‘Pas op de Pleats’ werd onlangs geconstateerd dat Friese boerderijen een grote achterstand in onderhoud hebben met als grootste kostenpost de daken van boerderijen. De nieuwe provinciale subsidieregeling is bedoeld als stimuleringsregeling om een inhaalslag te maken in deze onderhoudstoestand. Eigenaren van boerderijen worden gestimuleerd tot kwalitatief onderhoud en herstel van de dakbedekking en uilenborden.

De regeling vloeit voort uit de ‘Uitvoeringsagenda Streekplan, waarin activiteiten staan die zich richten op behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Friese landschap. Het provinciaal beleid richt zich naast de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving ook op duurzaamheid, daarom is het mogelijk om tegelijk met het herstel van de dakbedekking installaties voor de opwekking van duurzame energie aan te brengen.
Provincie:
Tag(s):