dinsdag, 25. september 2007 - 16:09

Theunis Piersma herbenoemd voor derde periode

Witmarsum

Bij Koninklijke Besluit is drs. Theunis Piersma herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Wûnseradiel. De derde periode gaat in op 16 oktober aanstaande. De gemeenteraad stond unaniem achter deze herbenoeming. Het raadslid Tjeerd Lutgendorff (ProWûn) maakte dit gisteravond tijdens de raadsvergadering bekend. De heer Lutgendorff was voorzitter van de herbenoemingscommissie vanuit de gemeenteraad.

Drs Th.R. Piersma is lid van de FNP. Hij is op 16 oktober 1995 benoemd tot burgemeester van Wûnseradiel. Hij was daarmee de eerste burgemeester in Nederland die niet lid is van een landelijke partij.
De heer Piersma was daarvoor wethouder namens de FNP in de gemeente Tytjerksteradiel en docent aan een aantal HBO-opleidingen in Leeuwarden. Hij is geboren op 14 juni 1952 en woont in Witmarsum.
Provincie:
Tag(s):