vrijdag, 22. juni 2007 - 8:54

Toezicht bij chemische industrie wordt verder verbeterd

Groningen

De (rijks)inspecties worden door grote chemiebedrijven als nuttig, zinvol en goed ervaren met als gemiddeld rapportcijfer een 7. Wel zijn er enkele verbeterpunten. Dit blijkt uit de toezichtslastmeting in opdracht van de VROM-Inspectie die gehouden is bij de grote chemiebedrijven in Nederland.

De meting is gehouden om de lasten en de kwaliteit van het toezicht door de (rijks)inspecties in kaart te brengen. Om de toezichstlast te verminderen wordt per 1 januari 2008 een Frontoffice Chemie opgericht. In dat frontoffice gaan de VROM-Inspectie, Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, de provincies, brandweer en andere toezichthouders samenwerken, waardoor de kwaliteit en het effect van de inspecties verder moet toenemen.

De VROM-Inspectie is nauw betrokken bij het programma Eenduidig Toezicht van de Inspectieraad, waarin alle rijksinspecties en ook regionale en lokale diensten samenwerken aan minder, beter en duidelijker toezicht. De VROM-Inspectie is trekker van het domein Chemie. Daarnaast is ze ook bezig met toezichtlastmetingen voor de domeinen Afval, Nucleair en Buisleidingen.

De kwantiteit van de bezoeken wordt door de bedrijven niet als een groot probleem ervaren. Uit de meting blijkt dat de totale administratieve lasten voor de grote chemische industrie van het overheidstoezicht 6,1 miljoen euro per jaar bedragen. Dit betreft de kosten voor de bedrijven om de toezichthouders te begeleiden en de benodigde informatie ter beschikking te stellen, en niet de kosten van het voldoen aan de regelgeving.
Provincie:
Tag(s):