donderdag, 14. juni 2007 - 9:50

Twee qubits in actie, nieuwe stap naar quantum-computer

Onderzoekers van de TU Delft zijn er in geslaagd om bewerkingen uit te voeren met twee quantum bits, de bouwstenen van een mogelijke toekomstige quantumcomputer. Over deze belangrijke stap in de richting van een bruikbare quantumcomputer publiceren de Delftenaren vandaag, 14 juni 2007, in Nature.

Quantumcomputers hebben superieure eigenschappen ten opzichte het huidige type computers. Als ze gerealiseerd worden, kunnen quantumcomputers taken uitvoeren die buiten het bereik van alle gewone computers vallen.

Een quantumcomputer is gebaseerd op de wonderlijke eigenschappen van quantumsystemen waarbij een quantum bit, qubit genaamd, in twee toestanden tegelijk verkeert en waarbij de informatie van twee qubits verstrengeld wordt op een manier die geen enkel equivalent heeft in de normale wereld.

Bruikbare quantumcomputers zullen hoogstwaarschijnlijk moeten worden vervaardigd met bekende fabricagetechnieken uit de chipsindustrie. Aan de TU Delft worden met dat uitgangspunt momenteel twee soorten qubits bestudeerd; het ene type maakt gebruik van supergeleidende ringetjes, het andere type van zogenoemde ‘quantum dots’.

Met de supergeleidende ringetjes is nu voor het eerst een zogenoemde controlled-not bewerking met twee qubits gerealiseerd. Dit is belangrijk want hiermee kan elke quantumberekening worden gerealiseerd. Het resultaat werd bereikt door promovendus Jelle Plantenberg in het team geleid door Kees Harmans en Hans Mooij. Het onderzoek vond plaats binnen de FOM concentratiegroep voor ‘Solid state quantum information processing’.
Categorie:
Tag(s):