maandag, 14. mei 2007 - 22:22

Utrecht vordert ruim 4 miljoen euro terug

Utrecht

Utrecht heeft meer dan 4 miljoen euro bijstandsfraude opgespoord in 2006. Dat is bijna evenveel als in 2005. Dit bedrag is ten onrechte uitbetaalde bijstand en wordt door de gemeente Utrecht teruggevorderd. Daarnaast heeft het team Handhaving van de afdeling Sociale Zaken & Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht na onderzoek op rechtmatigheid 409 uitkeringen afgewezen of beëindigd. Hiermee werd bijna 5 miljoen euro bespaard. 75 cliënten kregen een procesverbaal opgelegd en worden strafrechterlijk vervolgd.

Wethouder Marka Spit van Sociale en Economische Zaken: "De gemeente Utrecht voert een sociaal en rechtvaardig armoedebeleid. We willen dat regelingen en uitkeringen terechtkomen bij mensen die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Fraude wordt daarom stevig aangepakt. Alleen zo blijven solidariteit en draagvlak voor de sociale voorzieningen behouden."

Uit de jaarcijfers van 2006 blijkt dat de fraude vooral bestaat uit het niet correct opgeven van inkomsten door parttimers, het verzwijgen van spaargeld of het verstrekken van onjuiste informatie over woon- of leefsituaties.
Provincie:
Tag(s):