zaterdag, 8. september 2007 - 20:41

Vangst uit Barentszee geweigerd

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft niet toegestaan dat afgelopen week 100 ton bevroren vis in Nederland gelost is. Dit maakt AID zaterdag bekend.

Het gaat hierbij om kabeljauw die gevangen is in de Barentszzee en die volgens de internationale visserijregels niet gelost mag worden. Het Russische transportschip waar de kabeljauw aan boord is, heeft inmiddels Nederland weer verlaten. De 100 ton maakt deel uit van een totale lading van ruim 1.200 ton waarvan het grootste wel akkoord was volgens de internationale voorwaarden. Deze is gelost in Velzen.

Vanuit Rusland kwam het bericht dat één van de deel van de lading van het transportschip afkomstig was van een vissersvaartuig dat haar toegestane vangstrechten had overschreden. Reden voor de Algemene Inspectiedienst om niet toe te staan dat deze vangst van 100 ton kabeljauw gelost werd. De vis aan boord is gemarkeerd en het signaal is naar alle autoriteiten van de betrokken landen gestuurd. Het is nu aan de Russische autoriteiten om verder op te treden.

Om overbevissing tegen te gaan, zijn er sinds mei 2007 nieuwe internationale regels voor vissers- en transportschepen die actief zijn in wateren die onder het beheer staan van de zogenoemde North East Atlantic Fisheries Commission (Neafc). Hieronder valt ook de Barentszzee. Kapiteins zijn verplicht om hun vangsten en ladingen ten minste drie werkdagen voor aankomst in een haven te melden aan de autoriteiten van dat land. Vervolgens wordt bij de vlagstaat van het vissersvaartuig geïnformeerd of de aangemelde vangsten aan de vlagstaat zijn gerapporteerd, of de schepen over voldoende quotum beschikken en of de schepen in de vermelde vangstgebieden mogen vissen. Als dit akkoord is mag de vangst gelost worden. In dit geval was een deel van de lading dus niet akkoord.
Provincie:
Tag(s):