maandag, 29. oktober 2007 - 14:37

Veel uitval onder alochtonen op Pabo

Amsterdam

Uit het onderzoek 'Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo?' van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt blijkt dat veel allochtone studenten het klimaat op pabo en stageschool als negatief ervaren en zich ongelijk behandeld en buitengesloten voelen. Daarnaast missen ze voldoende studie- en stagebegeleiding.

Het Risbo van de Erasmus Universiteit voerde het onderzoek in opdracht van het SBO uit. Aanleiding is dat 52 procent van de allochtone pabostudent uitvalt.

SBO-directeur Freddy Weima: 'In deze tijd van personele tekorten en een grote diversiteit onder leerlingen en ouders hebben we de allochtone leerkracht keihard nodig. Wij pleiten voor concrete afspraken tussen pabo, sociale partners en overheid. Deze afspraken moeten vooral gaan over het creëren van een diversiteitsvriendelijk klimaat op pabo en stageschool, het ontwikkelen van studievaardigheden, het verbeteren van de stagebegeleiding en het aanbieden van voldoende stageplaatsen.'

Allochtone studenten zijn vaker ontevreden over het klimaat op de pabo. Ze voelen zich er minder thuis dan autochtonen en mengen onvoldoende met anderen. Verder zegt 76 procent van de allochtone uitvallers anders te worden benaderd dan autochtonen. Ook vinden zij het lastig om in twee culturen te leven: thuis en school. Verder zegt 54 procent dat ze door de stagementor en/of het onderwijsteam anders behandeld worden dan allochtone stagiaires.
Categorie:
Tag(s):