maandag, 18. juni 2007 - 14:58

Veilig fietsen in Hoofdstad Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam gaat het fietsers in de hoofdstad meer naar de zin maken. In het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010 worden de doelstellingen toegelicht. Het college van B&W heeft al ingestemd met de plannen zodat er binnenkort alleen nog door de gemeenteraad moet worden ingestemd.

De wethouder van verkeer, Tjeerd Herrema hoopt met de maatregelen om fietsers op de fiets te krijgen en te houden direct het aantal autobewegingen in de stad te verminderen.

Goede en veilige fietsenstallingen, fietsdiefstalpreventie en verkeersveiligheid zijn enkele punten die de wethouder noemt als voorwaarde voor fietsers.

In het Meerjarenbeleidsplan worden twee belangrijke doelstellingen genoemd. De gemeente streeft ernaar dat meer dan de huidige 37% van de Amsterdamse verplaatsingen op de fiets zullen worden gedaan, maar wil dit niveau in elk geval handhaven. Vooral de Amsterdamse jeugd fietst steeds minder, onder andere als gevolg van gratis openbaar vervoer, zoals de OV-jaarkaart.

Daarnaast streeft Amsterdam ernaar om in 2010 hoger te scoren op tevredenheid over Amsterdam als fietsstad. In dat jaar moeten de fietsers Amsterdam een 7,5 geven. In het Tevredenheidsonderzoek onder fietsers in 2006 was dat een 7,0.

De komende periode zal er flink geïnvesteerd worden in het hoofdnet fiets. Er worden nieuwe voorzieningen aangelegd zoals een brug over het Noord Hollandskanaal in het stadsdeel Amsterdam-Noord, een passage voor langzaam verkeer door het Centraal Station en een fietsbrug over de Singelgracht in het verlengde van de Leidsegracht.

Er komen meer en beter onderhouden fietspaden bij en de gemeente wil ook gaan experimenteren met automatische detectie voor fietsers, die ervoor zorgt dat de verkeerslichten sneller op groen springen als een fiets nadert.

De gemeente wil vijf nieuwe bewaakte fietsenstallingen (Lockers) realiseren bij locaties die veel publiek trekken, zoals het Leidseplein, en bij OV-knooppunten.

Daarnaast heeft wethouder Herrema er onlangs, samen met de G4, bij de minister voor gepleit dat de verplichting voor een berging in een nieuwe woning opnieuw in het Bouwbesluit wordt opgenomen, dit om de kans op diefstal te verkleinen. Ook wil de gemeente samen met de stadsdelen een pilot uitvoeren voor fietstrommels bij woningen. In deze trommels kunnen bewoners tussen de vijf en tien fietsen stallen. Gemeente, politie en justitie werken nauw samen in de aanpak van fietsdiefstal.

Fietsers zijn kwetsbaar in het Amsterdamse verkeer. De gemeente blijft doorgaan met het veiliger maken van onveilige kruispunten. Voor de jongste jeugd zal de gemeente fietscursussen met een afsluitend examen blijven organiseren.

Voor de uitvoering van de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010 is een bedrag geraamd van in totaal 69,3 miljoen euro. Er wordt een bijdrage van de stadsdelen en de Stadsregio Amsterdam verwacht. Het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010 wordt op 12 september in de raadscommissie besproken en op 10 oktober in de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):