dinsdag, 17. juli 2007 - 10:30

Vertrouwen in rechtspraak niet gedaald

Groningen

Het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland schommelt, maar daalt niet. Eind 2006 had 31 procent van de bevolking (heel) veel vertrouwen; 61 procent geloofde in de integriteit van rechters. Dat blijkt uit het rapport Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dinsdag heeft gepubliceerd.

Het onderzoek is verricht in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het is een vervolg op het in 2004 verschenen rapport Vertrouwen in de rechtspraak, Theoretische en empirische verkenningen voor een monitor, eveneens door het SCP.

Uit het dinsdag verschenen rapport blijkt verder dat het vertrouwen in de rechtspraak internationaal hoog is, in vergelijking met andere Europese landen. Nederland staat in de EU op een gedeelde vierder plaats met Luxemburg. Het vertrouwen in de rechtspraak is lager dan in de politie, het leger en de media, maar hoger dan in politieke instituties.

Hogeropgeleiden hebben meer vertrouwen in de rechtspraak dan lageropgeleiden en mannen hebben dat iets meer dan vrouwen. Affaires als de Schiedammer parkmoord hebben een negatief effect, maar dat effect is van korte duur als het niet wordt gevoed door nieuwe affaires.
Provincie:
Tag(s):