dinsdag, 23. oktober 2007 - 20:06

'Viagrahof' krijgt nu al naamsverandering

Breda

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de straatnaam St. Fiacriushof in Princenhage te veranderen in Hofhage. Daarmee komt zij tegemoet aan bezwaren van bewoners tegen de oorspronkelijke naam.

De toekomstige bewoners van het nieuwbouwplan van dit hofje hebben het college erop gewezen dat deze naam in de volksmond verbasterd kan worden tot Viagrahof. Het college kan zich hierin vinden en verandert de naam. Vooral omdat het in het algemeen onwenselijk is dat een straatnaam negatieve associaties oproept.

Als alternatief hebben de bewoners voorgesteld de straatnaam te veranderen in Hofhaege, de naam van het nieuwe bouwplan. De schrijfwijze hiervan kan in de praktijk tot problemen leiden, omdat de kans op schrijffouten te groot is. Daarom is in goed overleg besloten de vereenvoudigde schrijfwijze Hofhage te hanteren.

Deze nieuwe naam komt goed tegemoet aan het karakter van de nieuwe straat. Het bouwplan heeft een hofkarakter en de toevoeging “hage’ verwijst naar de naam waaronder Princenhage vroeger bekend was.
Provincie:
Tag(s):