woensdag, 30. mei 2007 - 8:36

Waterschap Roer en Overmaas ziet af van nieuwbouw

Sittard

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas stelt het algemeen bestuur voor om de plannen om een nieuw kantoor te bouwen op de locatie Fortuna bedrijvenstad in Sittard af te blazen. Waterschap Roer en Overmaas ziet af van nieuwbouw omdat het bij de aanbesteding in december 2006 niet tot gunning is gekomen en de laagste inschrijvingen zo hoog waren dat die bovenmatig boven het geraamde budget uitstegen.

‘Het bestuur is niet van plan om 14 miljoen euro uit te geven aan nieuwbouw terwijl er maar 9 miljoen voor is geraamd. Dat gaat ons te ver. Wij moeten concluderen dat het via een prijsvraag gekozen ontwerp niet te realiseren is voor het bedrag dat wij vooraf geraamd hadden. Wij maken een pas op de plaats. Gelet op de overspannen bouwmarkt is het voor een overheidspartij als Waterschap Roer en Overmaas nauwelijks doenlijk nu aan te besteden. Uit onderzoek is gebleken dat het proces absoluut geen aanleiding geeft tot vermoeden van fraude of prijsafspraken zoals in een eerdere krantenpublicatie is gesuggereerd’, aldus voorzitter Jan Schrijen.

Inmiddels is gebleken dat ook alternatieve voorstellen voor nieuwbouw van de RO-groep/Satijn Plus niet binnen het geraamde budget te realiseren zijn. Het bestuur heeft ook gekeken naar andere locaties en geschikte bestaande kantoorpanden in Sittard-Geleen. Dat leverde niet het gewenste resultaat op en leidt nu tot het plan om een pas op de plaats te maken.

‘De aanbestedingsprocedure is mislukt en betaalbare alternatieven zijn niet zo één, twee, drie voorhanden. Er zit niets anders op dan de voorbereidingskosten van een half miljoen euro te slikken En dat doet pijn. Maar 50 % meer uitgeven dan begroot, is voor ons onbespreekbaar en het bestuur ziet op dit moment geen andere oplossing’, aldus Jan Schrijen, voorzitter van het bestuur.

Het bestuur heeft het management de opdracht gegeven om te bezien welke aanpassingen op korte termijn noodzakelijk zijn om het huidige gebouw te upgraden in relatie tot veiligheid, achterstallig onderhoud etc.

Het waterschapskantoor is in 1987 gebouwd voor maximaal 75 medewerkers. Tussentijds is het aantal werkplekken uitgebreid door interne verbouwingen en bijvoorbeeld het omzetten van vergaderkamers in kantoorplekken. Op dit moment zijn er in het gebouw 105 werkplekken in gebruik en daarmee is het maximum bereikt.
Provincie:
Tag(s):