woensdag, 19. september 2007 - 18:16

Westpoort doorgelicht tijdens controleactie

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft op woensdag 19 september een controleactie uitgevoerd in Westpoort. Van de bedrijventerreinen Limmerick, Banterij, Doblijn en Watervoort is een inventarisatie gemaakt van alle bedrijfsactiviteiten. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdagmiddag bekendgemaakt.

Tegelijkertijd werd nagegaan of bedrijven en gebruikers zich houden aan de wet- en regelgeving op milieubeheer, bodembescherming, bouw-, woning- en belastingwetgeving.

In het totaal zijn er circa 40 bedrijven gecontroleerd. Uit controle is gebleken dat op het terrein een aantal overtredingen plaatsvinden. Zo zijn gevallen van illegale bewoning, illegale onderhuur en overtredingen van milieuregels geconstateerd.

De politie heeft op het terrein ook een aantal aanhoudingen verricht en er is procesverbaal opgemaakt. Tenslotte ziet de Belastingdienst bij zeven bedrijven aanleiding vervolgonderzoeken in te stellen.

Meerjarenplan Westpoort
Het doel is een veiliger, schoner en transparanter Westpoort voor ondernemers en hun werknemers. De gemeente, bedrijfsleven, politie en justitie zetten zich daar gezamenlijk voor in. Deze aanpak, vastgelegd in het meerjarenplan 2003-2006, levert resultaat op.

Zo zijn er bij eerdere acties gevallen van illegale onderhuur en bewoning, overtredingen van milieuregels, brandgevaarlijke situaties etc. aangepakt. Met een nieuw projectplan Westpoort 2007-2010 wordt toegewerkt naar de voortzetting van dit beleid.

De actie is uitgevoerd door de dienst Milieu- en Bouwtoezicht, de Bestuursdienst Amsterdam, het NUON, de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie, in samenwerking met het politiekorps Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie Amsterdam.

Vergelijkbare integrale gebiedscontroles heeft de gemeente de afgelopen jaren uitgevoerd bij de Weespertrekvaart-Noord en op bedrijventerreinen de Heining en ADM in Westpoort. Het totale bedrijven- en industrieterrein in Westpoort beslaat ca. 35 km2, met 2000 veelal kleinere bedrijven. Ruim 45.000 mensen zijn er werkzaam.
Provincie:
Tag(s):