maandag, 3. september 2007 - 10:41

Willem H. blijft vast zitten

Den Haag

De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft uitspraak gedaan in het beroep van Willem H. tegen zijn verblijf in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vugt. De RSJ heeft het beroep ongegrond verklaard zodat H. in de inrichting moet blijven. H. had het beroep aangetekend omdat het verblijf in de EBI het herstel van zijn hartoperatie niet bespoedigt.

De commissie was van mening dat vrijlating van H. tot maatschappelijke onrust zou leiden en acht de kans op recidive groot. Tevens vormt een extreem vluchtrisico de reden om het beroep af te wijzen. Ondanks dat H. aangaf fysiek niet in staat te zijn om te vluchten, wordt door de commissie hulp van buitenaf niet uitgesloten.

H. verblijft thans in het penitentiair ziekenhuis te Den Haag. De beroepscommissie merkt nog op dat de toepassing van het EBI-regime geen beperking van het herstel van de gezondheidstoestand van klager dient te betekenen.
Provincie:
Tag(s):