woensdag, 20. juni 2007 - 21:12

Zeeland krijgt een bijzonder bos

Renesse

Zeeland krijgt er een bijzonder bos bij. Hiervoor ondertekenen vijf
partijen maandag een overeenkomst en daarmee staan ze garant voor
de aanplant van het DELTA Klimaatbos, vlakbij natuur- en milieucentrum
Ecoscope in Renesse.

Provincie Zeeland, energiebedrijf DELTA, Dienst
Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en de gemeente Schouwen-Duiveland
spannen zich op deze manier in voor een schoner Zeeland.

De samenwerking tussen de partijen levert een klimaatbos op dat qua
omvang uniek is in Nederland. Dat is mede dankzij de financiële bijdrage
die DELTA levert voor de aanleg en onderhoud van het bos. Het bos, dat
een omvang heeft ter grootte van 46 voetbalvelden, is goed voor het
vastleggen van 7000 ton CO2 in de komende 50 jaar. Met deze actie is
DELTA in staat om 2600 huishoudens een jaar lang te voorzien van groen
gas.

Met de beplanting van de 23 hectare klimaatbos is het einde nog niet in
zicht. Natuurbeheerder Staatsbosbeheer staat zeker open voor een vervolg, ook buiten Zeeland. Staatsbosbeheer is van mening dat een klimaatbos een bijdrage levert aan de bewustwording rond klimaatsverandering. Bij voorkeur voorziet een klimaatbos ook in andere behoeftes, zoals recreatieve voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):