maandag, 15. oktober 2007 - 10:46

Zes gemeenten over op Groene Energie

Zoetermeer

Zes gemeenten in de regio Zuid-Holland hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een aanbesteding voor groene energie gedaan. Vanaf 1 januari 2008 beschikken de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Lansingerland en Waddinxveen over een gezamenlijke leverancier van groene energie.

Vanaf 1 januari 2009 maakt ook Delft gebruik van deze leverancier. Op 18 oktober sluiten de betrokken bestuurders en de energieleverancier de contracten hiervoor in het stadhuis van Zoetermeer.

Enkele maanden geleden hebben de gemeenten onder het motto duurzame samenwerking besloten om gezamenlijk de elektrische energie aan te besteden. De aanbesteding biedt een aantal duidelijke voordelen op het gebied van duurzaamheid, prijs en dienstenpakket.

Zo maken de gemeenten tot 2014 gebruik van groene energie. Dit draagt bij aan de doelstelling om voor 2010 de bedrijfsvoering voor vijftig procent duurzaam in te richten. Daarnaast levert het inkopen van energie voor meerdere gemeenten een gunstiger tarief op dan het inkopen van de energie van iedere gemeente afzonderlijk. Met het oog op de stijgende energieprijzen is voor de komende periode van drie jaar een vaste energieprijs bij de leverancier bedongen.

Tenslotte hebben de gemeenten door hun schaalgrootte een beter dienstenpakket afgedwongen. De diensten bestaan onder andere uit het aan- en afsluiten van gebouwen en facturering. Door de samenwerking van de gemeenten is de schaalgrootte van de diensten groter en bovendien meer uniform. De leverancier kan de diensten dus efficiënter organiseren, wat weer prijsvoordeel voor de gemeenten oplevert.
Provincie:
Tag(s):