donderdag, 10. januari 2008 - 17:05

Onderzoek stankoverlast illegale lozing Beringe afgerond

Beringe

Het Regionaal Milieu Team van de politie Limburg-Noord heeft het onderzoek naar aanleiding van de lozing van Diisobutylketon afgrond. De lozing vond in maart 2007 plaats op industrieterrein de Slootsekuilen in Beringe.

De illegale lozing had destijds grote impact, vanwege de grootschalige stankoverlast die dit tot gevolg had. Onderzoek wees destijds uit dat de milieuverontreiniging geen acuut gevaar opleverde voor de volksgezondheid. Bij dit onderzoek waren diverse instanties betrokken, waaronder Sector Veiligheid Noord- en Midden Limburg, de Gemeente Helden, het Waterschapsbedrijf Limburg en de politie Limburg-Noord.

Onder leiding van het Functioneel Parket werd door het Regionaal Milieu Team een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in 5 aanhoudingen. Uit het onderzoek bleek dat de lozing niet op zich stond maar kennelijk verband hield met andere criminele activiteiten. Zo bleek dat de geloosde stof afkomstig was uit een in Helmond gestolen tankwagen. De politie gaat er van uit dat de gehele inhoud van die tankcontainer (circa 27.000 liter) uiteindelijk werd geloosd in Beringe.

De tankcontainer werd hierna, vermoedelijk vanwege de hoge metaalprijs, in stukken versneden waarbij professionele apparatuur werd gebruikt. De daders hebben zich daarbij kennelijk, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de omgeving en omwonenden, onvoldoende vergewist van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en het milieu.

Door de politie werd tijdens het onderzoek ook een vrachtauto aangetroffen zonder kentekenplaten welke in Duitsland gestolen bleek te zijn.

Alle verdachten werden na hun aanhouding in verzekering gesteld. Het gaat hierbij om drie verdachten, een 30-jarige man afkomstig uit Helmond en twee mannen afkomstig uit Polen die verbleven in Nederweert en Heusden. Zij zijn 42 en 39 jaar oud en werden na hun in verzekeringstelling in vrijheid gesteld.

De twee overige verdachten, een 29-jarige en een 56-jarige man, beiden afkomstig uit Helmond, werden door de Rechter-Commissaris in bewaring gesteld. Na onderzoek werden ook deze twee verdachten in vrijheid gesteld.

Door de Gemeente Helden is een deel van de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Meerdere partijen zijn tengevolge van deze illegale lozing financieel benadeeld. De gemeente Helden gaat proberen de schade te verhalen. De politie is nu nog bezig met het opmaken van het dossier voor het Openbaar Ministerie.
Provincie:
Tag(s):