woensdag, 4. november 2009 - 9:14

400 Extra stageplaatsen in Utrecht

Utrecht

Utrechtse bedrijven en instellingen stellen in totaal ruim 400 extra stageplekken beschikbaar. Zij hebben dit tijdens het Groot Utrecht Wereld Gala toegezegd aan wethouder Rinda den Besten (Jeugd&Onderwijs).

Den Besten:"Ik ben erg blij met de extra stageplekken.Voor jongeren is het nu moeilijker om hun opleiding af te maken, omdat er een tekort is aan stageplekken. Door dit initiatief van de gemeente in samenwerking met Utrechtse bedrijven kunnen meer jongeren hun opleiding afmaken en hebben ze een betere kans op een baan."

Als gevolg van de economische recessie loopt de werkloosheid op. Jongeren worden extra hard getroffen. Naast landelijke en regionale initiatieven is het belangrijk om dit probleem ook lokaal op te pakken. Het creëren van extra stageplaatsen op MBO-niveau is een onderdeel van het gemeentelijke actieplan 'Utrechtse Jeugd sterker uit de crisis'. Hierin staan allerlei acties om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

De ruim 400 stageplekken werden toegezegd tijdens Het Groot Utrecht Wereld Gala op 3 november, een initiatief van Stichting Utrecht Gala. Op dit gala zijn het Utrechtse bedrijfsleven en instellingen vertegenwoordigd. Elk jaar staat een thema centraal, dit jaar was dat het project Samen Op Stage, waarbij het bedrijfsleven zich inzet om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Tevens werd er € 19.400 verzameld door het Utrechtse bedrijfsleven dat tevens aan het project Samen Op Stage is overhandigd.
Provincie:
Tag(s):