woensdag, 9. december 2009 - 8:42

Aantal zwerfjongeren neemt toe

Den Haag

In het afgelopen jaar is het aantal zwerfjongeren met enkele honderden toegenomen. Dit meldt de Federatie Opvang, de koepelorganisatie voor daklozenopvang vandaag in het Nederlands Dagblad.

Vaak gaat het om jongeren die uit instellingen zijn gezet, omdat ze onhandelbaar zijn of omdat ze zelf zijn weggelopen. Ze hebben geen geld voor eten en geen slaapplaats. Maar soms gaat het ook om kinderen die tijdelijk dakloos raken omdat er op dat moment geen plek te vinden is in een andere jeugdinstelling, waar ze beter op hun plaats zijn. Officieel verblijven ze dan tijdelijk bij familie of vrienden, maar komen al heel snel toch op straat terecht.

Hoeveel kinderen er op straat leven is niet bekend. In totaal telt Nederland nu zo'n 6000 zwerfjongeren, maar dat zijn alleen de de zwerfjongeren die zich bij Federatie Opvang hebben gemeld. Omdat het er zoveel zijn, zijn bij de opvang wachtlijsten ontstaan.

Federatie Opvang bereidt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek naar zwerfjongeren voor.
Provincie:
Tag(s):