woensdag, 4. november 2009 - 8:41

AFAB herstructureert schulden

Amersfoort

AFAB heeft een principeakkoord bereikt met een consortium van banken over de herstructurering van de schuldpositie van 190 miljoen euro. Dit heeft AFAB woensdagochtend bekendgemaakt.

Het akkoord vormt de grondslag voor fundamentele hervormingen bij AFAB. Centraal bij de financiële herstructurering staat de overtuiging dat AFAB een gezonde onderneming is met voldoende potentieel.

Uitgangspunten herfinanciering
De financieringsstructuur was als gevolg van gewijzigde wetgeving en veranderende marktomstandigheden niet meer passend. Met de financiële herstructurering vormt de aflossingsverplichting geen belemmering meer voor de continuïteit van de onderneming. De aflossing verloopt in nauwe samenhang met de cashflow. De organisatie is met nieuwe verdienmodellen in staat om zelfstandig de huidige periode van beperkte economische groei te doorstaan.


Uitgangspunten hervormingen
Er is AFAB alles aan gelegen om de hervorming te realiseren zodat AFAB het vertrouwen van de consument verdient. In de zomermaanden is besloten om AFAB om te vormen van een provisiegedreven organisatie naar een adviesgedreven organisatie, die de kwaliteit van het advies centraal stelt.

In het eerste kwartaal van 2010 vindt de finale besluitvorming plaats over de samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB). De voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) is tijdelijk als gedelegeerd commissaris, voorzitter van de RvB. De bevoegdheden van de RvC en RvB worden ingericht conform het vrijwillig structuurregime. Een reeks van interne organisatorische richtlijnen is doorgevoerd, zodat de kwaliteit van het advies leidend wordt. Ook worden circa 22.000 klantdossiers onderzocht en wordt een procedure uitgewerkt hoe om te gaan met klachten en tekortkomingen uit het verleden.


Contacten AFM
Mede in het licht van geconstateerde problemen en de daarop volgende organisatorische veranderingen onderhoudt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensief contact met AFAB. De organisatorische veranderingen zijn mede ingegeven door de bevindingen van de AFM. De AFM doet momenteel meerdere onderzoeken bij AFAB, onder meer naar de advisering van oa. koopsomverzekeringen, de vakbekwaamheid, de gehanteerde kredietacceptatienormen en de klachtenregeling.

De AFM heeft een aantal maatregelen genomen, waaronder diverse aanwijzingen en, eerder dit jaar, een boete aan O&B Finance Nederland B.V. voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij klanten. De AFM heeft verder aangekondigd drie boetes op te leggen aan Hollandsche Disconto Voorschotbank B.V. AFAB houdt er rekening mee dat naar aanleiding van de onderzoeken er nog meer maatregelen worden opgelegd door de AFM.

AFAB onderzoekt momenteel alle dossiers van 2008 en 2009 waarin advies is gegeven aan klanten. Het betreft in totaal meer dan 22.000 dossiers. Indien AFAB constateert dat er fouten zijn gemaakt in die dossiers, dan zal AFAB die herstellen.

Over AFAB
AFAB Financiële Diensten Holding N.V. is uitgegroeid tot Nederlands grootste kredietbemiddelaar en Nederlands grootste hypotheek serviceprovider met meer dan 4.000 aangesloten onafhankelijke intermediairs.
Categorie:
Tag(s):