woensdag, 30. september 2009 - 20:56

AOW-overleg gestrand; bal ligt bij kabinet

Den Haag

Het is partijen binnen de SER niet gelukt voor 1 oktober 2009 tot overeenstemming te komen over een alternatief voor het voornemen van het kabinet de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Dit heeft de SER woensdagavond laten weten.

De SER zal minister Donner dienovereenkomstig informeren. De commissie die de voorbereiding van dit advies ter hand had genomen, bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakcentrales en onafhankelijk deskundigen. Voorzitter van de commissie is SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Werkgeversorganisaties
De werkgeversorganisaties betreuren het mislukken van het AOW-overleg. 'Verhoging van de pensioenleeftijd is nodig voor de toekomst van het land. Er moet een serieus antwoord komen op de vergrijzing', vinden de werkgevers. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland zijn voorstander van verhoging van de pensioen-leeftijd, maar niet voor degenen die thans 50 jaar of ouder zijn.

'De verhoging zou dus over 15 jaar moeten ingaan. Dat ontziet de mensen die zich het meest ongerust maken, verbetert de dekkingsgraad van pensioenen, levert de overheid 4 miljard besparing op en geeft de samenleving de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen', stellen de werkgeverorganisaties.

'Helaas is het niet gelukt om met de vakbonden hierover afspraken te maken. De vakbonden wilden van meet af aan geen wezenlijke stappen zetten om de leeftijd te verhogen. Hun plannen zijn gebouwd op drijfzand en leiden alleen in schijn tot een hogere pensioen-leeftijd en zijn om die reden niet aanvaardbaar', melden VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland woensdag.

Vakcentrales 'verbijsterd'
De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben woensdag 'verbijsterd' gereageerd over het stopzetten van het overleg van de werkgevers over de verhoging van de AOW-leeftijd.
Provincie:
Tag(s):