vrijdag, 11. september 2009 - 10:28

Bijna 40.000 Amsterdammers in de bijstand

Amsterdam

De gevolgen van de economische crisis blijven zichtbaar in de klantenaantallen bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI) in Amsterdam. In het eerste half jaar van 2009 is sprake van een stijging van het aantal klanten. In juli waren er in totaal 37.688 mensen in de bijstand. Dat zijn er 2.122 meer ten opzichte van eind 2008.

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder mensen werk vinden en dus niet uitstromen bij DWI. Het aantal nieuwe klanten stijgt niet op grote schaal. Hoe dit zich de komende tijd ontwikkelt, is nog moeilijk te zeggen.

Verantwoordelijk wethouder Freek Ossel is verontrust over de nieuwe cijfers: ” Je ziet inderdaad de effecten van de crisis. Daar kunnen we niet om heen. Er is sprake van een stijging van het aantal mensen in de bijstand met 2.122 sinds het begin van dit jaar. Sinds eind van vorig jaar is er dus geen sprake meer van een daling.
Tegelijkertijd zie je dat ook het aantal mensen met een stagevergoeding is toegenomen: 1.255 sinds begin van dit jaar. Deze mensen hebben wel een beroep op de bijstand gedaan, maar zijn met een stagevergoeding wel echt aan de slag bij een baas. Dat is wat wij willen, mensen moeten aan het werk blijven.”

Wethouder Ossel is ervan overtuigd dat de Dienst Werk en Inkomen de toename van het aantal klanten goed in de hand heeft: “Ondanks deze verhoogde toestroom is er toch sprake van dat DWI de basisdienstverlening keurig op orde houdt. Mensen krijgen snel duidelijkheid over hun inkomen, bezwaartermijnen worden ruimschoots gehaald, nog steeds is een groot aantal mensen bezig met een traject naar werk. De dienstverlening staat zeker onder druk, maar er wordt keihard gewerkt.”

Volgens wethouder Ossel zijn er verschillende maatregelen genomen om de effecten van de crisis te beperken: er zijn meer re-integratietrajecten waarin mensen echt aan het werk zijn, er wordt meer aan matching gedaan met werkgevers en het creëren van additionele banen. Wethouder Ossel maakt op korte termijn de resultaten van deze inspanningen bekend.
Provincie:
Tag(s):