maandag, 31. augustus 2009 - 21:09

Bijna 80 miljoen voor scholen Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer wil 80 miljoen euro uittrekken voor alléén nieuwe scholen bouwen met buitenschoolse opvang.

Doel multifunctionele scholen en meer maatschappelijk ondernemen van scholen in de wijk

De gemeente Haarlemmermeer heeft samen met alle schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Dit is een plan voor huisvesting scholen, nieuw en bestaand voor korte en lange termijn. Hiervoor is bijna 80 miljoen euro uitgetrokken. Dit is inclusief de 23 miljoen euro voor nieuwe scholen in Getsewoud en tijdelijke huisvesting voor het Haarlemmermeer Lyceum die de gemeenteraad in de zomer van 2009 heeft goedgekeurd.

Het IHP heeft een aantal belangrijke doelen. Het IHP geeft inzicht in de vraag naar onderwijshuisvesting op korte termijn, de komende 5 jaar. Het biedt een overzicht van de diverse ontwikkelingen relevant voor onderwijshuisvesting, zoals de behoefte aan Buitenschoolse opvang (BSO) op korte en lange termijn. College en schoolbesturen maken met het IHP de gezamenlijke beleidsprioriteiten en beleidskeuzes duidelijk in een snel veranderende en met de dynamische ontwikkeling van de gemeente.

Hierbij is rekening gehouden met de A-typische opbouw van de regiogemeente zoals beschreven is in het onderzoeksrapport "De staat van Haarlemmermeer' uit begin 2009.

Visie Haarlemmermeer

Het IHP maakt onderdeel uit van het herijkte jeugd- en onderwijsbeleid 2008-2011. De visie van de gemeente Haarlemmermeer is dat scholen en schoolbesturen midden in de maatschappij staan en weten wat er speelt in de directe omgeving. Zij zijn maatschappelijk ondernemers in de wijk. Zij weten ook wat er speelt bij hun leerlingen. 'Die inhoud stuurt de beweging'. Schoolbesturen ontwikkelen hun onderwijsvisie vanuit de uitgangspunten van deze visie.
Provincie:
Tag(s):