woensdag, 9. december 2009 - 13:49

Criminaliteit in de transportsector wordt aangepakt

Den Haag

‘Overheid en transportsector gaan transportcriminaliteit harder aanpakken´. Dat is de strekking van de woensdag 9 december gemaakte afspraken op het ministerie van Economische Zaken. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt.

’38 actie’s
Uit de gemaakte afspraken volgen 38 concrete acties op het gebied van veiliger parkeren, verbeteren van aangiftes, verhogen van aangiftebereidheid en het Keurmerk Transport en Logistiek.

Veiligheid op parkeerplaatsen is belangrijk voor chauffeurs, daarom maakt staatssecretaris Heemskerk vandaag bekend de certificering van veilige parkeerplaatsen te financieren. ‘Door parkeerplaatsen te verbeteren zal de transportcriminaliteit en economische schade in de transportsector verminderen’, aldus Heemskerk.

Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland zijn Nederlandse chauffeurs slachtoffer van criminaliteit. Onderdelen van de aanpak van transportcriminaliteit, zoals beveiligde parkeerplaatsen, hebben inmiddels de aandacht van de Europese Commissie. Een integrale aanpak, zoals in Nederland door publieke private samenwerking ontbreekt echter nog. De branche richt per 1 januari 2010 een meldpunt in waar slachtoffers van transportcriminaliteit in het buitenland melding kunnen doen.

Staatssecretaris Heemskerk: ‘Nederland als handelsland moet aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders blijven. Buitenlandse chauffeurs moeten zich veilig voelen als zij hun goederen in Nederland vervoeren. Bedrijven en overheid willen de criminaliteit in Nederland met minimaal 25 procent terugdringen in 2010, daar draagt het Transportconvenant aan bij. De Politie start bijvoorbeeld medio 2010 met het uitgeven van alarmeringsberichten voor de branche wanneer criminele activiteiten zich voordoen.’

Minister van Justitie Hirsch Ballin benadrukte dat het kabinet zorgen heeft over de transportcriminaliteit. Politie en Justitie geven daarom prioriteit aan de bestrijding van deze vorm van misdaad met een combinatie van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen. Het Openbaar Ministerie zal een landelijk Officier van Justitie aanstellen die de opsporing en vervolging van de transportcriminaliteit kan coördineren.

Daarnaast riep Hirsch Ballin de bedrijven die slachtoffer worden van transcriminaliteit op dit te melden en aangifte te doen bij de politie. ‘De aangifte draagt bij aan de opsporing van de strafbare feiten en de bestrijding van de transportcriminaliteit’, aldus de minister.

Minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings onderstreepte het belang van de onderlinge samenwerking tussen de partijen. De ervaringen met de top 20 minst veilige parkeerplaatsen worden meegenomen in de beleidsvisie verzorgingsplaatsen die in 2010 zal verschijnen. Ook werd gememoreerd, dat op Nederlands initiatief de EC een richtsnoer opgesteld heeft, die het mogelijk maakt dat chauffeurs bij calamiteiten toch een veilige parkeerplaats kunnen bereiken. Verder is recent een start gemaakt met de certificering van parkeerplaatsen.
Algemeen voorzitter TLN, Alexander Sakkers: ‘Met het tweede Convenant maken we een flinke stap vooruit. De gezamenlijke uitvoering door middel van publiek private samenwerking maakt het convenant uniek. Samen kunnen we nu nog steviger werk maken van opsporing en berechting, zoals door het verbeteren van de aangiftebereidheid en het verhogen van de kwaliteit van de aangiftes.’

2004 gestart met eerste afspraken transportveiligheid
In 2004 zijn de eerste afspraken gemaakt op het gebied van transportveiligheid. Hierdoor werken overheid en het bedrijfsleven samen aan verbetering van de veiligheid. Een concreet resultaat is dat parkeerplaatsen veiliger zijn geworden door meer licht, zicht en toezicht. Sinds 1 juni 2009 is de waarschuwingslijst waarop ex-personeel staat dat betrokken is geweest bij criminele activiteiten operationeel. Hierdoor wordt herhaling van criminaliteit voorkomen.

Het Transportconvenant is een publiek private samenwerking tussen 13 deelnemers te weten de ministeries van Justitie, BZK, V&W en EZ, de koepelorganisaties TLN, EVO, TAPA, ACN en KNV, het Verbond van Verzekeraars, de Politie, het OM en de Stichting AVc.
Provincie:
Tag(s):