maandag, 9. november 2009 - 18:52

Dumping chemisch afval in Moerdijk

Moerdijk

Maandagochtend 9 november 2009 werd er een illegale dumping van chemisch afval in Moerdijk aangetroffen. Het gaat om een grote hoeveelheid van circa 9.000 liter vloeibaar chemisch afval.

Er is sprake van verontreiniging van de bodem en het oppervlakte water. Het is op dit moment nog onduidelijk om welke chemisch stoffen het precies gaat. Vermoedelijk gaat het om drugs gerelateerde stoffen.


Rond 09.00 uur werd het afval aangetroffen in de hoek Ketelpolder-West / Zwaluwsedijk (ter hoogte van de Moerdijkbrug over het Hollands Diep). Het ging om negen kunststof UBC-containers (ieder met een inhoud van 1.000 liter) en twee kleinere vaten. De containers zijn vermoedelijk vanaf een vrachtwagen gegooid, waarbij twee containers lek zijn geraakt. De overige zeven bleven in tact en zitten nog vol. De inhoud van de beschadigde containers is in de bodem en gedeeltelijk in het Hollands Diep terecht gekomen.

De brandweer heeft de locatie conform de procedure gevaarlijke stoffen benaderd, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht werden genomen. De aangetroffen situatie werd vervolgens gestabiliseerd. Dat gebeurde in afwachting van de experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmanteling en een milieuexpert van de politie Midden en West Brabant. Rijkswaterstaat heeft het verontreinigde deel van het Hollands Diep afgedamd om verdere verspreiding in het oppervlakte water te voorkomen. Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de vervuiling op te ruimen, nadat het onderzoek is afgerond.

Deskundigen zijn op dit moment bezig met het onderzoeken van de plaats van het delict. Uiteraard wordt daarbij ook naar achtergebleven dadersporen gezocht. Verder moet duidelijk worden om welke chemisch stoffen het exact gaat. Naar verwachting zijn het drugs gerelateerde stoffen. Verder zal ook de omvang van de milieuschade vast gesteld worden. Naar verwachting is men nog tot in de loop van de avond (20.00 / 21.00 uur) ter plaatse bezig met het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):