dinsdag, 14. juli 2009 - 14:16

Europa onderzoekt verdwijning bijen

Den Haag

Europa gaat de spontane verdwijning van bijenvolken onderzoeken. ‘Dit is één van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de Landbouw- en Visserijraad van maandag 13 juli’, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dinsdag.

Bijen
In heel Europa verdwijnen bijenvolken. Bijen zijn van vitaal belang voor de landbouw. Ze bestuiven bloemen zodat er vruchten ontstaan. Al enige jaren worden bijenvolken bedreigd, bijvoorbeeld door de Varraomijt.

De laatste tijd lijken er ook 'spontaan' bijenvolken te verdwijnen. In Nederland is er al intensief onderzoek naar de oorzaken van de vermindering van bijenvolken. Minister Verburg pleitte in de Landbouwraad ervoor dat álle kennis en ervaring die ook in andere landen wordt opgedaan goed gedeeld en gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat bijen een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw.

De Eurocommissaris ondersteunde dit pleidooi en vermeldde dat er ook op Europees niveau onderzoek wordt gedaan. Ook de situatie op de zuivelmarkt, het werkprogramma van de nieuwe voorzitter Zweden en het 'witboek klimaat' stonden op maandag op de agenda.
Provincie:
Tag(s):