woensdag, 16. september 2009 - 8:48

EVO, TLN en KNV: kabinet kiest terecht voor investeren in economie

Het vervoerend bedrijfsleven, vertegenwoordigd door EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), is positief over de voorgenomen investeringen van het kabinet om de bereikbaarheid volgend jaar te verbeteren.

Goede doorstroming werkt als smeerolie voor de economie. ‘Maak ondernemen weer makkelijk, en economisch herstel volgt als vanzelf’, reageren de organisaties. Wel stellen EVO, TLN en KNV dat de inzet op een betere bereikbaarheid niet moet sneuvelen bij een volgende begrotingsronde.

Bereikbaarheid
Volgens EVO, TLN en KNV is het van belang om snel door te pakken en te zorgen voor een betere bereikbaarheid. Het kabinet zet terecht in op het wegnemen van de grootste knelpunten in het vervoersnetwerk door onder andere gebruik te maken van een Crisis- en Herstelwet.

De organisaties hopen dat deze wet zo snel mogelijk wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer waarna de spade dan echt de grond in kan. Daarbij is het essentieel, dat investeren in bereikbaarheid niet tot stilstand komt zodra hardere ingrepen volgen in toekomstige begrotingen.

Nederland heeft stevige internationale ambities en overweegt zelfs de Olympische Spelen te organiseren, maar de belangrijke verbindingen naar het buitenland over weg en spoor moeten dan wel van bijpassend niveau zijn.

Daarnaast stellen EVO, TLN en KNV dat er weliswaar meer geld komt voor met name onderhoud aan bruggen, maar juist minder voor regulier onderhoud. Daarover maken de organisaties zich zorgen. Wel zijn zij positief over het feit dat er meer geld is gereserveerd voor versneld onderhoud aan binnenvaart en spoor door het aanvullend beleidsakkoord.

Loonmatiging logistieke sector
Door de maatregelen van het kabinet lijkt de koopkracht op peil te blijven of zelfs te groeien. Dit is een positieve ontwikkeling omdat brancheorganisaties TLN en KNV van mening zijn dat loonmatiging in de huidige tijd voor de sector van het allergrootste belang is.

TLN en KNV zijn in het algemeen tevens te spreken over de maatregelen van het kabinet om de werkgelegenheid zo veel mogelijk op peil te houden. De organisaties betreuren het echter dat de voorwaarden van de deeltijd-WW- regeling voor veel werkgevers in de logistieke sector in deze onzekere economische tijden een te groot risico vormen om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van de regeling.

Natuur- en geluidsregelgeving
EVO, TLN en KNV voorzien dat natuurwetgeving (Natura 2000) en nieuwe geluidsregelgeving belemmeringen gaan opleveren voor gebruik en uitbreiding van water-, weg- en spoorwegen. Het kabinet moet er alles aan doen om dat te voorkomen.

Administratieve lastenverlichting
EVO is zeer te spreken over de verhoging van de drempel voor de verpakkingenbelasting van 15.000 naar 50.000 kilogram. Hierdoor wordt een substantiële groep ondernemers verlost van een grote administratieve last. Ook wordt het voor kleinere ondernemers met kleinere verpakkingsstromen makkelijker om aan te tonen dat ze niet belastingplichtig zijn.
Categorie:
Tag(s):