donderdag, 3. december 2009 - 17:14

Exotische mug bij bandenimporteurs Brabant

Op de bedrijfsterreinen van twee importeurs van tweedehands autobanden in Brabant is, tijdens een onderzoek van het Centrum voor Monitoring van Vectoren, een exotische mug aangetroffen. Het gaat om de zogenaamde ‘Rock-Pool Mosquito’ (Ochlerotatus Atropalpus) die van oorsprong voorkomt in Noord Amerika.

Uit een risicobeoordeling van onder meer het RIVM, die op verzoek van het ministerie van VWS heeft plaatsgevonden, blijkt dat deze mug naar verwachting geen voor mens of dier gevaarlijke virussen bij zich draagt. Uit laboratoriumstudies blijkt dat de mug theoretisch wel in staat is een aantal ziekten over te dragen dat nu niet in Nederland voorkomt.

Omdat niet te voorspellen valt of de mug in de toekomst al in Nederland voorkomende ziektes kan gaan overdragen, wordt toch geprobeerd de vestiging van de Rock-Pool Mosquito in ons land te voorkomen. In de omgeving van de twee bedrijfsterreinen werd de Rock-Pool Mosquito na onderzoek overigens niet aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):