maandag, 31. augustus 2009 - 9:54

Extra controles landbouwverkeer

In de periode van 2003 t/m 2007 werden 371 ongevallen met landbouwvoertuigen geregistreerd, daarom start de politie dit jaar met het tweede deel van intensievere controles in het landbouwverkeer in de gehele provincie. Deze periode start op 1 september en loopt tot en met het einde van deze maand.

Het aandeel van dergelijke ongevallen in het verkeer is te hoog. Uit de controles van afgelopen jaren kwam naar voren dat ongeveer 80 % van de landbouwtractoren niet voldeed aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en gebruikerseisen. Veel ongevallen zijn dus terug te voeren naar het niet voldoen aan de eisen voor het landbouwverkeer. Bijvoorbeeld slechte verlichting, uitstekende delen, kapotte of ontbrekende spiegels, te brede lading etc. Belangrijke doelstelling van de landbouwcontroles van de politie Friesland is het verhogen van de verkeersveiligheid, voor de bestuurders zelf, als voor overige verkeersdeelnemers.

De controleperiode wordt dit jaar in tweeën gesplitst om zo beter zicht te krijgen op de gehele periode waarin de boeren het land bewerken. In de eerste controleperiode van 15 april tot en met 15 mei van dit jaar zijn door de politie in totaal 45 bekeuringen uitgeschreven en 19 waarschuwingen gegeven. In totaal werden er regionaal 62 controles georganiseerd, waarbij 187 landbouwvoertuigen zijn gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):