woensdag, 4. november 2009 - 21:42

Grote Markt Horacaplein

Almere

Het college van B en W stelt de raad voor in te stemmen met het Programma van Eisen en het inrichtingsplan voor de herinrichting van de Grote Markt. De gemeente heeft het voornemen om de Grote Markt in het centrum van Almere Stad tot hét horecaplein van Almere te maken.

Om de herinrichting te financieren stelt het college voor om 3,5 miljoen in te zetten; 3 miljoen uit het Gemeentelijk Investeringsplan en 0,5 miljoen uit de exploitatiebegroting. Om de Grote Markt om te vormen tot een horecaplein zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Zo is het podium verwijderd en is voor de zomervakantie 2009 het ontwerp bestemmingsplan Grote Markt ter inzage gelegd. In het nieuwe bestemmingsplan is de horecafunctie verder ingevuld, rekening houdend met de woon- en leefomgeving van de huidige bewoners. Ook krijgt de horeca in het nieuwe bestemmingsplan ruimte om serres te realiseren.
Provincie:
Tag(s):