vrijdag, 2. oktober 2009 - 11:01

Hard werken bij boer Hooisma

Twijzel

Er wordt deze dagen hard gewerkt bij boer Jappie Hooisma aan de Rykswei tussen Twijzel en Kootstertille. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de scholen uit Twijzel en Buitenpost zijn druk bezig met het snoeien van de elzensingels. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van Landschapsbeheer Friesland. Een andere groep leerlingen is ondertussen druk bezig met veldwerk. In een van de poelen worden waterbeestjes gevangen, de pH wordt gemeten en er wordt goed naar het landschap gekeken.

Het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden staat centraal. Op de vraag: “Wie van jullie is een echte Wâldpyk”, reageren de meeste kinderen enthousiast: een Wâldpyk is trots en sterk!

Dat blijkt ook wel uit het werk dat ze verzetten. In twee dagen is al een complete elzensingel gesnoeid. Gelukkig heeft Jappie Hooisma 12 kilometer wallen en singels, er is dus nog wat over voor de volgende groep.

Voordat ze met hun beheerswerkzaamheden aan de slag gaan vertelt de boer eerst van alles over het boerenbedrijf. Jappie Hooisma is aangesloten bij de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (Vanla) en houdt veel rekening met de natuurwaarden van zijn terrein. Dit betekent dat boomwallen en poelen worden onderhouden en perceelsranden niet worden bemest.

De dagen bij de boer zijn een soort proef voor volgend jaar, vertelt Ragna van Sonsbeek van NME-Achtkarspelen. Samen met Landschapsbeheer Friesland, de Vanla en het IVN wordt het elzensingelproject verder geïntroduceerd, zodat meer scholen hieraan mee kunnen doen.

Voor NME-Achtkarspelen zijn de dagen een vervolg op de acht biologiedagen die in september reeds hebben plaatsgevonden in de gemeente.
Provincie:
Tag(s):