woensdag, 11. november 2009 - 11:42

Hof veroordeelt echtpaar voor terroristische misdrijven

Den Haag

Het gerechtshof 's-Gravenhage heeft op woensdag 11 november 2009 een echtpaar veroordeeld voor het plegen van terroristische misdrijven. Het echtpaar maakte onderdeel uit van een organisatie met een terroristisch oogmerk.

De man en vrouw hebben van het gerechtshof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, die gelijk is aan de periode die ze in voorarrest zaten, respectievelijk 104 en 74 dagen.

De ernst van de feiten rechtvaardigt op zich zelf gevangenisstraffen van 2 respectievelijk 1 jaar. Het hof is echter tot een lagere straf gekomen, omdat rekening is gehouden met verschillende factoren.

Zo hebben beide verdachten geen actieve rol binnen de organisatie gespeeld, maar voerden zij ontvangen opdrachten uit. De rol van de vrouw was hierbij beperkter dan die van haar echtgenoot.

Beide verdachten gaven kort na hun aanhouding volledig openheid van zaken. Hun verklaringen zijn van cruciaal belang geweest voor het opsporen en vervolgen van hun medeverdachten.

Gezien het grote maatschappelijke belang hiervan heeft het hof dit meegewogen bij het bepalen van de strafmaat, ondanks dat het Openbaar Ministerie met deze verdachten geen overeenkomst (artikel 226g Wetboek van Strafvordering) had gesloten.

De man en vrouw zijn kort na hun aanhouding in een regeling met betrekking tot getuigenbescherming opgenomen, omdat ze door hun verklaringen over de medeverdachten in een levensbedreigende situatie terechtgekomen waren. Hierdoor leven ze met hun gezin in een sociaal isolement. Hoewel volgens een tijdens het strafproces gehoorde deskundige angst bij beide verdachten een grote rol speelde, is beroep op psychische overmacht verworpen.

Het Haagse hof veroordeelde de vier medeverdachten op 2 oktober 2008 wegens het plegen van terroristische misdrijven tot gevangenisstraffen van vier tot negen jaar. Een vijfde verdachte in deze zaak kreeg toen drie maanden gevangenisstraf voor een vuurwapendelict zonder terroristisch oogmerk.
Provincie:
Tag(s):