maandag, 27. juli 2009 - 17:46

Kernprijs respons enquête Sociale Staat

Kapelle

George van Heukelom, gedeputeerde Welzijn van de Provincie Zeeland heeft donderdag 23 juli de kernprijs uitgereikt aan wethouder Jon Herselman en vertegenwoordigers van Rommeldam. De kern Kapelle bleek de kern met de hoogste respons en heeft daarmee een cheque ter waarde van 2500 euro in de wacht gesleept.

Deze cheque zal in overleg met de gemeente en de inwoners worden besteed.

Van 9 juni t/m 31 juni hebben 13.000 mensen in Zeeland de enquête ‘De Sociale Staat van Zeeland’ ingevuld. Deze enquête is in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door Scoop.

De uitkomsten van de enquête moet inzicht geven in de leefbaarheid in wijk- en dorpskernen in Zeeland. Veel en gedetailleerde vragen werden gesteld over het leven in de wijk, het werk, voorzieningen voor ouderen, vrijwilligerswerk, etc.

Met een bijzonder hoge respons van 30 procent zijn Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en Scoop zeer tevreden. Dit maakt het mogelijk om voor vrijwel alle dorpen en wijken informatie over de ervaren leefbaarheid te geven.

Gezien het feit dat tegenwoordig de inwoners van Zeeland met diverse vragenlijsten worden bestookt, is deze hoge respons prijzenswaardig. Een compliment gaat terecht uit naar iedereen die er de tijd voor heeft willen nemen om de enquête in te vullen en terug te sturen. Een teken dat de inwoners van Zeeland het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven, wonen en werken in de eigen woonplaats en in Zeeland.

Gemeenten, de Provincie Zeeland en maatschappelijke organisaties zien de resultaten met belangstelling tegemoet. De conceptrapporten zullen in oktober beschikbaar zijn voor Provincie en gemeenten. In december zijn de definitieve rapporten klaar en is ook informatie via internet op wijk- en dorpsniveau beschikbaar.

Begin volgend jaar gaat de Provincie met de gemeenten rond de tafel om de betekenis van de uitkomsten in beleid door te vertalen, en taak- en rolverdeling op elkaar af te stemmen.
Provincie:
Tag(s):