maandag, 28. september 2009 - 14:58

Kinderen maken kennis met het bos

Regio

Leerlingen van drie basisscholen uit Ruinen, Ansen en Echten gaan donderdag een dag kennismaken met het bos in het Dwingelderveld. Dit gebeurt in het kader van het bos-project dat het IVN jaarlijks organiseert in opdracht van het overlegorgaan van het Nationaal Park Dwingelderveld. Doel van het project is de kinderen uit de regio bewuster te maken van de natuur en van de waarde van een Nationaal Park.

Het bosproject begint op donderdag 1 oktober met een snuffelstage in de Anserdennen. Deze dag maken de leerlingen kennis met de bijzondere natuur van Nationaal Park Dwingelderveld. IVN Consu-lentschap Drenthe, het bezoekerscentrum van het Nationaal Park, Natuurmonumenten, Staatbosbe-heer en IVN Westerveld ondersteunen dit project. Zij begeleiden de scholieren bij de activiteiten in het veld en leren ze van alles over paddenstoelen, bosbeestjes en zoogdieren in het bos.

Na de snuffelstage werken de leerlingen op school verder aan een onderwerp dat hen tijdens die dag heeft geïnspireerd. Ze maken er een voordracht of creatieve vertaling van en presenteren dit op woensdag 14 oktober aan medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden.
Provincie:
Tag(s):