zaterdag, 26. december 2009 - 11:11

Landgoederenbeleid gemeente Winterswijk

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2009 ingestemd met de nota ‘Landgoederenbeleid Winterswijk, drie vormen, drie beleidslijnen’.

Het landgoederenbeleid zet in op een duurzame economische ontwikkeling van het bijzondere Nationaal Landschap van Winterswijk. De nota geeft kaders voor het faciliteren en behouden van Natuurschoonwet (NSW)-gerangschikte grond. Ook richt het beleid zich op het behoud en de herontwikkeling van NSW-landgoederen met bebouwing.

Tot slot geeft het beleid locatierichtingen voor het oprichten van nieuwe landgoederen. De nota zal op 10 februari 2010 behandeld worden in de raadscommissie Burger en Ruimte. Vervolgens gaat het voor behandeling naar de gemeenteraad van 25 februari 2010.

Het landgoederenbeleid staat ontwikkelingen bij NSW-gerangschikte grond beperkt toe. Wel mogelijk zijn bebouwing voor opslag en berging van materialen voor beheer van het natuurgebied en een uitkijkplatform. Het op te richten bouwwerk moet qua maatvoering, vorm en schaal passen bij het landschap. Het oprichten van een nieuwe woning is niet mogelijk.

In het landgoederenbeleid worden kaders gegeven voor de herontwikkeling van bestaande NSW-landgoederen. Belangrijk uitgangspunt is behoud en ontwikkeling van de bijzondere cultuurhistorische gebouwen (waaronder voormalige scholtegoederen) die voorkomen op de bestaande NSW-landgoederen.

Het beleid maakt het mogelijk om nieuwe landgoederen op te richten binnen bepaalde locatierichtingen. Dit zijn gebieden waar het oprichten van nieuwe landgoederen een bijdrage kan leveren aan het versterken en verder ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur. Een belangrijke voorwaarde voor het oprichten van een nieuw landgoed is dat minimaal 10 hectare omgezet moet worden in nieuwe natuur/bos.
Provincie:
Tag(s):