dinsdag, 3. november 2009 - 22:43

Maastricht zet Flexteam in tegen drugsoverlast

Maastricht

De gemeente Maastricht heeft dinsdag het nieuwe flexteam Maastricht ingezet tegen drugs- en andere vormen van overlast. Specialisten op het gebied van handhaving openbare orde, bouw- en woningtoezicht, brandweer en politie gaan samen op pad om ernstige drugsoverlast in de gemeente terug te dringen. Drie overlastpanden zijn dinsdag naar aanleiding van meldingen van burgers gecontroleerd op naleving van regels. Het team gaat voorlopig één keer per week op pad.

Het Flexteam Maastricht gaat streng optreden tegen drugshandel en drugsoverlast in woningen, op straat en in openbare inrichtingen. Daarnaast pakt het Flexteam ook extreme geluidsoverlast, burenoverlast (buurtterreur) en overdadig drankgebruik aan.

Het Flexteam is een kernteam van juridische en andere specialisten binnen de gemeente dat nauw samenwerkt met de regiopolitie Limburg Zuid. Door deze samenwerking worden ernstige vormen van overlast zoals drugshandel en illegale prostitutie meteen aangepakt. Omdat het team samen op pad gaat wordt een pand als het ware van top tot teen gescreend op wet- en regelgeving zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Denk hierbij aan het sluiten van panden, het opleggen van een boete of het intrekken van een vergunning. Het Flexteam werkt daarnaast samen met partijen zoals het Veiligheidshuis, de GGD, de Sociale
Recherche en de vreemdelingenpolitie.
Provincie:
Tag(s):