dinsdag, 24. november 2009 - 8:00

Mensensmokkelaar op Schiphol aangehouden

Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft een Italiaan aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij vijf vreemdelingen probeerde te smokkelen via de luchthaven Schiphol.

De vreemdelingen hadden Bulgaarse paspoorten en waren onderweg uit Kathmandu, Nepal. Zij verzochten toegang tot Nederland en tijdens de inreiscontrole trok één van de marechausseemedewerkers de echtheid van de documenten in twijfel. Hierdoor werden de documenten extra gecontroleerd en uit onderzoek bleek dat de personaliapagina’s van de paspoorten waren vervalst. De vreemdelingen werden aangehouden.

Er werd later door één van de marechausseemedewerkers vastgesteld dat de vijf personen opgewacht werden door een Italiaan. Deze man kon op basis van ticketgegevens worden gekoppeld aan het vijftal. Hij is inmiddels in verzekering gesteld. De vreemdelingen bleken van Iraanse afkomst en hebben na de aanhouding asiel aangevraagd.

Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie Haarlem.

Het sluisteam, dat onderzoeken doet naar mensensmokkel en mensenhandel op de luchthaven Schiphol, heeft dit jaar zesenveertig ( 46 ) onderzoeken mensensmokkel opgestart, exact hetzelfde aantal als tot nu toe in 2009.

Wel zijn er veel meer intakes gedaan van mogelijke slachtoffers mensenhandel, waarbij wordt gekeken of er sprake is van gedwongen uitbuiting of prostitutie.

In 2008 werden er vijfendertig ( 35 ) intakegesprekken gevoerd met mogelijke slachtoffers mensenhandel, in 2009 waren dat er tot nu toe vijfenzeventig ( 75 ).
Vaak wordt informatie doorgespeeld naar ketenpartners, die zich bezig houden met opsporing en aanpak migratiecriminaliteit, zoals het expertisecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel en overige Recherche —en Politiediensten.

Naast het sluisteam heeft de Koninklijke Marechaussee het team Migratiecriminaliteit, dat zich vooral richt op projectmatige rechercheonderzoeken naar mensensmokkel en mensenhandel.
Het sluisteam is een zogenaamd “hit and run “ team, dat zich vooral richt op smokkelincidenten in het transitgedeelte van de luchthaven.
Provincie:
Tag(s):