woensdag, 11. november 2009 - 22:38

Minister Klink belooft beterschap op dierproevendossier

Den Haag

Minister Klink van Volksgezondheid geeft gehoor aan de oproep van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een fundamentele discussie te voeren over de ethische en maatschappelijke aanvaardbaarheid van dierproeven voor discutabele doeleinden, zoals onderzoek naar de gevolgen van het overconsumeren van fastfood dat wordt uitgevoerd met de beruchte snackbarvarkens. Dit heeft de PvdD woensdag laten weten.

Ook zegde de minister toe te onderzoeken hoe het komt dat jaarlijks meer dan 400.000 dieren als overtollige voorraad worden gedood. Daardoor is het totale aantal dieren dat wordt gefokt en gedood voor proefdieronderzoek de laatste jaren fors gestegen. Om gerichter te kunnen sturen op het beleid, zal het kabinet daarnaast op verzoek van de PvdD voortaan jaarlijks aan de Tweede Kamer rapporteren over de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van dierproeven.

Deze beloften deed Klink woensdag naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling van de VWS-begroting voor 2010. Eerder zegde de minister de partij al toe uit te zoeken waarom de goedkeuring en invoering van alternatieven voor dierproeven tot nu toe zeer moeizaam verloopt.

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand wees erop dat het kabinet wel veel ambitie heeft uitgesproken op dit terrein, maar te weinig in actie komt. De minister beloofde daarop beterschap. Sinds drie jaar is het budget voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven op aandringen van de Partij voor de Dieren verdubbeld.

De partij ziet dat als een goede eerste stap, maar het is nog altijd onvoldoende. Ouwehand: “Proefdiervrije technieken zijn beter voor mensen, zijn goedkoper en besparen dieren akelige experimenten. Investeren in alternatieven levert dus win-winsituaties op, maar veel actie zien wij niet. Het Nederlandse onderzoekspotentieel voor alternatieven voor dierproeven kan veel beter worden benut. Laten we innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls geven om Nederland weer een echte koploperspositie te geven op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein.”

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbehandeling een voorstel gedaan om 4,5 miljoen euro extra te investeren in een kennisinfrastructuur op het gebied van de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. In december zal hierover worden gestemd.
Provincie:
Tag(s):