dinsdag, 22. december 2009 - 11:36

Nieuwe en uniforme regels voor windmolens

Den Haag

Volgend jaar komen er nieuwe en uniforme regels voor de maximale geluidsbelasting die windmolens mogen produceren. De nieuwe regels sluiten aan bij Europese standaarden en bevatten nog maar één norm waaraan windparken moeten voldoen.

De nieuwe helderheid maakt de besluitvorming op locaal niveau eenvoudiger. Dat is van groot belang voor het streven van minister Cramer om de capaciteit van windenergie op land de komende jaren te verdubbelen.
Provincie:
Tag(s):