woensdag, 2. september 2009 - 21:24

OM Utrecht gaat AEL vervolgen voor plaatsen cartoon

Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM)Utrecht heeft besloten om de AEL, de Arabisch Europese Liga, te vervolgen vanwege het plaatsen van een cartoon op hun website. ‘Deze cartoon kan volgens het OM worden aangemerkt als discriminerend’, meldt zij woensdag 2 september.

Holocaust
Twee weken geleden maakte het Openbaar Ministerie bekend dat andere aangiften inzake cartoons zijn geseponeerd omdat deze niet als discriminerend zijn aan te merken. Uitzondering was een cartoon die de AEL op hun site had gepubliceerd waarin tot uitdrukking komt dat Joden de Holocaust zouden hebben verzonnen. Hiermee worden Joden als groep beledigd, een alles bepalend criterium bij de beoordeling of een uiting al dan kan worden aangemerkt als discriminerend. In 2006 deed de CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, aangifte hiertegen.

Twee weken geleden heeft de officier van justitie in een gesprek aan de AEL bekend gemaakt dat deze cartoon en het publiceren daarvan strafbaar is maar dat de aangifte zal worden geseponeerd op voorwaarde dat de cartoon binnen twee weken is verwijderd en dat de cartoon niet herplaatst zal worden. Bovendien is hier een proeftijd van twee jaar aan gekoppeld.

Toezegging AEL
In het gesprek gaf de vertegenwoordiger van de AEL aan dat de cartoon reeds eerder en op eigen initiatief was verwijderd en dat de AEL niet van plan was de cartoon er weer op te plaatsen. Naderhand is de AEL op deze toezegging teruggekomen. 'De AEL is van mening dat er sprake is van dubbele maatstaven en heeft daarop de cartoon in kwestie opnieuw op de site geplaatst waar deze vandaag nog steeds te zien is', meldt het OM.

Hiermee zijn niet alleen de voorwaarden van de sepotbeslissing overtreden maar is ook sprake van een nieuw strafbaar feit. Na ommekomst van de termijn van twee weken heeft het Openbaar Ministerie Utrecht daarom besloten de AEL te gaan vervolgen voor belediging van een bevolkingsgroep en het verspreiden van een beledigende afbeelding. Gisteren is deze beslissing aan de AEL meegedeeld.
Provincie:
Tag(s):