dinsdag, 24. november 2009 - 16:46

Onduidelijkheid over spitstarief

Den Haag

Een discussie over het wetsvoorstel over de kilometerprijs is niet zo
waardevol zolang niet bekend is hoe hoog het spitstarief uitvalt.

Dat stelt de ANWB voorafgaand aan het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, waar ook het wetsvoorstel van minister Eurlings ter sprake komt. De ANWB zal de minister daarom om
verduidelijking vragen. “Zolang wij de hoogte van het spitstarief niet
weten, kunnen wij de gevolgen voor de automobilist niet beoordelen”,
aldus ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom.

De ANWB trekt deze conclusie na een eerste bestudering van het
wetsvoorstel dat op 13 november is gepresenteerd. In dat wetsvoorstel
zijn alleen de basistarieven opgenomen. Het spitstarief, dat in werking
moet treden vanaf het moment dat alle auto’s de kilometerprijs
betalen, wordt echter pas later vastgesteld via een Algemene Maatregel
van Bestuur. Voor de ANWB is de hoogte van het spitstarief echter zeer
belangrijk om een oordeel te vormen over de ‘eindsituatie’ wanneer
de kilometerprijs volledig zal zijn ingevoerd. “Bij onze leden leven
veel vragen over hoe het spitstarief voor hen uitpakt”, zegt Van
Woerkom. De ANWB heeft altijd gesteld dat de opbrengsten uit de
kilometerprijs in het nieuwe systeem niet hoger mogen zijn dan nu. Dat
wil zeggen dat in totaal niet meer mag worden betaald dan de opbrengsten van het huidige belastingsysteem. Dat kan alleen getoetst worden als het spitstarief bekend is.

Naast de hoogte van het spitstarief is bijvoorbeeld ook de vraag hoe de
nieuwe provinciale belasting uitpakt, die op termijn de opcenten moet
vervangen. Ook leven er vragen omtrent de overgangsfase, waarin ter
compensatie van de afbouw van de BPM de motorrijtuigenbelasting al sinds 2008 noodzakelijkerwijs stijgt. Al in een eerder stadium heeft de ANWB haar zorgen geuit over de hiermee gepaard gaande lastenverzwaring voor de automobilist.
Provincie:
Tag(s):