donderdag, 10. december 2009 - 9:10

Open dag Romeinse vindplaats in IJsselstein

IJsselstein

Op 12 december kun je een opgraving uit de Romeinse tijd in IJsselstein bezoeken tijdens een open dag. Geïnteresseerden kunnen de opgraving bekijken en aansluiten bij een van de rondleidingen door de archeologen.

De opgraving is bij industrieterrein Over Oudland, aan de rand van het dorp IJsselstein. De medewerkers van Archeologisch Dienstencentrum (ADC) hebben inmiddels vier graven blootgelegd. De graven zijn intact en dat is volgens de onderzoekers een 'bijzonderheid voor de Nederlandse archeologie'. De exacte omvang van het grafveld is nog onbekend.

De graven bestaan uit een crematiegraf, een aarden heuvel en een kringgreppel. De grafheuvels zijn acht meter in diameter en volgens de onderzoekers goed bewaard gebleven dankzij een dik pakket klei.

De vondsten die er gedaan zijn, worden overgebracht naar het provinciaal depot in Utrecht. Aan de hand van grondmonsters zal nog worden bepaald hoe het landschap ter plaatse er in de Romeinse tijd uit zag.

Op 12 december wordt van 12.00 – 16.00 uur een open dag georganiseerd. Het publiek heeft tijdens de werkzaamheden verder geen toegang tot het terrein.
Provincie:
Tag(s):