dinsdag, 3. november 2009 - 15:47

Priesteropleiding in Utrecht stopt

Utrecht

De priesteropleiding in Utrecht zal aan het eind van het lopende studiejaar zijn deuren sluiten. De voornaamste reden is volgens het bisdom het sterk teruggelopen aantal priesterstudenten

Werden tussen 1994-1995 nog 40 priester opgeleid, in 2009-2010 nog slechts 12.

Daardoor is handhaving van een eigen priesteropleiding financieel niet langer haalbaar

Aartsbisschop W.J. Eijk noemt het besluit “één van de zwaarste beslissingen” die hij als bisschop heeft moeten nemen. Het lopende studiejaar wordt nog afgemaakt.
Provincie:
Tag(s):