vrijdag, 13. november 2009 - 10:44

Provincie neemt Friese meren over van Rijk

De provincie Friesland is vanaf vandaag weer eigenaar van de Friese meren. Tot dit moment lag het eigendom nog bij het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van het Ministerie van Financiën.

In de Haagse Nieuwspoort droeg staatssecretaris J.C. de Jager van Economische Zaken namens het Rijk de Friese meren over aan mevrouw J.A. de Vries, gedeputeerde van de provincie Friesland. Hiermee is een 200 jaar geleden genomen beslissing uit de napoleontische tijd teruggedraaid. In totaal gaat het om 9300 hectare water.

Het is logischer om beheer en eigendom van de meren in één hand neer te leggen. “Er kan zoveel meer met Friese meren, ecologisch, economisch, landschappelijk. De Friese meren zijn goud waard, voor Friesland en voor Nederland”, aldus De Vries.

Tot 2009 is flink geïnvesteerd in infrastructuur en voorzieningen voor de watersporter, met als resultaat vele verbeteringen, waaronder vijf nieuwe aquaducten. In het vervolg zet Friesland de investeringen door met het accent op oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, betere promotie van de (elf) cultuurhistorische watersteden en blijvend schone Friese meren. Deze thema’s worden gebiedsgericht en op innovatieve wijze uitgewerkt, om te beginnen in de pilot Van Stavoren tot Sneek. Belangrijk onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de capaciteitsuitbreiding van de sluis in Stavoren, een belangrijke verbinding met het IJsselmeer.

In totaal investeert de provincie samen met het Rijk, gemeenten, ondernemers en brancheorganisaties tot een half miljard euro in toeristisch aantrekkelijke, duurzaam schone meren. De Friese meren zijn van groot economisch belang en hebben regionaal een belangrijke maatschappelijke en toeristische waarde. Watersport en dus de meren zijn echter ook van groot nationaal belang, aangezien steeds meer toeristen Nederland bezoeken om de watersport te beoefenen.
Provincie:
Tag(s):