zaterdag, 15. augustus 2009 - 9:50

Recessie goed voor Defensie

Den Haag

Werkzoekenden die door de recessie geen baan kunnen vinden of hun baan zijn kwijtgeraakt, melden zich bij de landmacht. En dat worden er steeds meer. In de afgelopen maanden heeft het krijgsmachtonderdeel het aantal aanmeldingen zien verdubbelen.

Defensie bevestigt zaterdag een bericht daarover in dagblad Trouw. Elk jaar ziet Defensie na het einde van het schooljaar een piek aan aanmeldingen, maar die houdt nu duidelijk langer aan.

De hausse aan aanmeldingen leidt tot problemen bij de keuringen. Normaal is het sollicitatieproces binnen vier weken afgerond, nu loopt dat op tot zes à zeven weken. Defensie heeft dertig mensen extra ingezet om de wachtlijsten voor eind september weg te werken.
Provincie:
Tag(s):