woensdag, 16. december 2009 - 17:47

Start voorbereidingen aanbesteding verlenging startbaan

Eelde

Groningen Airport Eelde organiseert op donderdag 14 januari 2010 een zogenaamde marktdag voor bouwondernemers als voorbereiding op de aanbesteding van de verlenging van de startbaan. De dag is erop gericht om bedrijven of consortia die aantoonbare ervaring hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur op luchthavens te informeren over de voorgenomen aanbesteding.

Groningen Airport Eelde (GAE) werkt momenteel aan de voorbereiding voor de verlenging van de hoofdbaan van 1.800 naar 2.500 meter. Daarbij hoort ook de aanbestedingsprocedure. De procedure zal starten met een selectiefase waarvan de beoogde aankondigingdatum 1 februari 2010 is.
De aanbestedingsprocedure zal op zeer zorgvuldige wijze worden afgestemd op de nog lopende procedures zoals de procedure van de Beslissing op Bezwaar m.b.t. de aanwijzing van de luchthaven en de bestemmingsplanprocedure.

Met een marktdag op 14 januari wil de luchthaven vooruitlopend op de aanbestedingsprocedure, met de markt van gedachten wisselen over de aard en de omvang van het werk dat wordt aanbesteed, de beoogde contractvorm en de planning en opzet van de aanbestedingsprocedure. De beoogde contractvorm wordt “DBFM Light”. Dit is een contractvorm waarbij de luchthaven aanstuurt op een maximale beschikbaarheid van de baan voor het vliegverkeer en een zo efficiënt mogelijke aansturing van bouw en onderhoud. De markt is hierbij integraal verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw en het onderhoud over een periode van 10 jaar, inclusief de projectfinanciering.
Provincie:
Tag(s):